MNA BLOG

Novo u praksi

POSLEDICE ZLOUPOTREBE IMENA I LOGOTIPA KOMPANIJE – CYBER SECURITY IZAZOVI
SmS prevare
PROGRESIVNO POVEĆANJE CENA
Zakon o trgovini
VISOKORIZIČNE AI PRAKSE
AI prakse Advokat Beogad Srbija
ZABRANJENE AI PRAKSE
Zabranjene AI prakse Advokat Srbija
KOMENTAR NA PREDLOG BUDUĆEG PRAVNOG REGULISANJA AI U EU
Regulisanje AI u EU Advokat Srbija
HIBRIDNI RAD
Hibridni rad Advokat Beograd
IZAZOVI KOJI SE JAVLJAJU KADA ZAPOSLENI RADI OD KUĆE
DATA BREACH: KAKO KOMPANIJA MOŽE DA SPREČI CURENJE PODATAKA O LIČNOSTI?
Zaštita podataka o ličnosti advokat
DA LI JE SLANJE PORESKIH REŠENJA ZA FREELANCERE OBIČNOM POŠTOM FER I U SKLADU SA ZAKONOM?
Zaštita podataka o ličnosti advokat