LIKVIDACIJA, REORGANIZACIJA I STEČAJ

MNA tim svojim klijentima pruža kompletnu uslugu – od osnivanja do gašenja privrednog društva.

Štitimo interese klijenata u skladu sa njihovim poslovnim odlukama – od pokretanja postupka pred organima uprave do zastupanja pred sudovima u slučaju gašenja privrednog društva.

Ova usluga podrazumeva širok spektar radnji koje imaju za cilj izbor efikasnog načina prestanka privrednog društva.

Pogledajte usluge:

Pravljenje analize rizika
Savetovanje za izbor modela prestanka privrednog društva
Sastavljanje i podnošenje inicijalnih akata i podnesaka
Savetovanje i zastupanje za pravljenje plana reorganizacije
Savetovanje pri izboru modela otpisa i reprogramiranju dugova
Pribavljanje dokaza i potvrda
Zastupanje pred organima uprave i sudovima