PORESKO PRAVO

Ova usluga podrazumeva savetovanje u vezi sa primenom poreskih zakona, sastavljanje podnesaka i zastupanje pred državnim organima u vezi sa poreskim podneskom.

MNA tim je specijalizovan za izradu mišljenja i uputstva radi izbora odgovarajućeg modela. Takođe, sarađujemo i sa finansijskim stručnjacima koji omogućavaju izbor najboljeg mogućeg poreskog modela.

Od izrade analize izloženosti testu samostalnosti, preko analize propisa i mišljenja nadležnih organa do zastupanja pred državnim organima omogućavamo našim klijentima da zaštite svoje ekonomske i finansijske interese na adekvatan način.

Pogledajte usluge:

Sastavljanje analize izloženosti propisima
Pokretanje i zastupanje u postupcima pred poreskom upravom
Zastupanje u sudskim postupcima
Sastav podnesaka u postupku pred poreskom upravom i pred sudovima
Savetovanje radi izbora poreskog modela
Analiza rizika