USTAVNOPRAVNI POSTUPAK

MNA tim pruža usluge savetovanja i zastupanja pri vođenju postupka pred Ustavni sudom. Ova usluga podrazumeva analizu slučaja, izradu pravnih mišljenja, analizu ustava, zakona i sudske prakse u kontekstu konkretnog spora i zastupanje pred Ustavnim sudom.

Od inicijativa za ispitivanje zakonitosti i ustavnosti opštih akata, preko postupka o izbornim sporovima do ustavne žalbe, MNA tim svoje klijente savetuje i zastupa radi zaštite prava i interesa.

Pogledajte usluge:

Sastavljanje i podnošenje inicijalnih akata i podnesaka
Zastupanje pred Ustavnim sudom
Davanje pravnih mišljenja
Analiza propisa i sudske prakse
Pravljenje strategije zastupanja
Analiza rizika i zaštita interesa