DIGITALNO PRAVO (IT PRAVO)

MNA tim sastavljen je od advokata i saradnika koji su imali jedinstvenu priliku da akademski istražuju domene digitalnog prava i da profesionalno ispitaju zakonodavni okvir ove oblasti.

Digitalno pravo je set novih pravila sastavljen od tradicionalnih modela i novih pristupa koji diktira digitalno okruženje. MNA tim je specijalizovan da zaštiti vaše poslovanje koje je povezano sa internetom.

MNA tim nudi i obezbeđuje mogućnost da usaglasite vaše poslovanje sa najsavremenijim pravnim okvirima ove oblasti – od prodaje usluga i roba, preko zaštite potrošača, podataka o ličnosti i ugovornih odnosa između saradnika, poslovnih partnera i potrošača, do zaštite intelektualne svojine, sadržine internet prezentacija i slobode govora.

MNA tim je svestan da je vreme u digitalnom okruženju od vitalnog značaja i zato smo pripremili set modela koji omogućava da vašu poslovnu ideju realizujete u sigurnim pravnim okvirima.

Pogledajte usluge:

Savetovanje pri izboru pretežne delatnosti radi prodaje robe i usluga putem interneta
Sastav opštih uslova poslovanja i pravila i uslova korišćenja internet prezentacija
Usaglašavanje sa propisima iz oblasti zaštite potrošača, elektronske trgovine, zaštite podataka o ličnosti i zaštite prava intelektualne svojine i drugih zakonskih i podzakonskih akata koji imaju primenu pri poslovanju u digitalnom okruženju
Sastav obaveštenja o „kolačićima – cookies“ i obaveštenja o obradi podataka o ličnosti
Pravljenje strategije za prodaju usluga i roba putem interneta
Analiza propisa koji se odnose na poslovanje u digitalnom okruženju
Praćenje regulative i usaglašavanje regulative u vezi sa poslovanjem u digitalnom okruženju
Dubinska (due diligence) analiza rizika za poslovanje u digitalnom okruženju.
Sastavljanje elektronskih ugovora
Elektronsko fakturisanje i e-fiskalizacija
Savetovanje za organizovanje privredne strukture radi trgovine putem interneta