DUE DILIGENCE

Nemoguće je rešiti problem bez poznavanja uzroka i faktora koji su do njega doveli. Upravo zato od suštinskog značaja je sprovođenje efikasne due diligence analize.

U cilju što veće efikasnosti poslovanja, klijentu je neophodno da na raspolaganju ima sve potrebne informacije specifične za svoju industriju, zajedno sa važnim pravim činjenicama i praksama.

Prikupljanjem i pružanjem svih potrebnih informacija koje uključuju, analizu propisa, sudske prakse i uobičajene poslovne prakse, članovi našeg tima će svojim znanjem i stručnošću pomoći u procesu donošenja odluka i njihovoj daljnjoj implementaciji.

Upravo to je najvažniji zadatak due diligence analize.

Sprovodi se ekstenzivno eksterno i interno kako bi se bolje razumeo problem klijenta i ishod u mnogome zavisi od poverenja na relaciji klijent-advokat.

Nakon detektovanja problema MNA tim obezbeđuje klijentu izveštaj koji navodi uzrok, posledicu i prirodu problema, zajedno sa sugestijom za njihovo rešavanje ili otklanjanje na najefikasniji način uz očuvanje dobre poslovne reputacije.

 

Naše usluge takođe podrazumevaju pomoć i podršku klijentu da uspešno izvede sugestije i prakse koje mogu ispraviti ili rešiti problem kroz efikasne poslovne strategije i prilagođene planove.

Klijentima takođe pomažemo da saznaju više o IT industriji u kojoj posluju i pripremamo ih za budućnost i trendove koji iznova i iznova dolaze.

Pogledajte usluge:

Analiza organizacione strukture privrednog društva
Analiza ugovornih odnosa privrednog društva
Analiza opštih i pojedinačnih akata privrednog društva
Analiza finansijskih instrumenata privrednog društva
Analiza radno-pravnih odnosa privrednog društva
Analiza vlasničke strukture privrednog društva
Analiza ugovora između osnivača i vlasnika privrednog društva
Analiza postupanja organa privrednog društva
Analiza propisa koji imaju pravno dejstvo na privredno društvo
Analiza imovinskih i obligacionih odnosa
Analiza postupaka koji se vode pred državnim organima
Analiza intelektualne svojine (žigova, patenata i dr.)
Analiza izdatih dozvola i odobrenja
- Analiza izloženosti vođenju sudskih i upravnih postupaka