BIZIT 2023: PANEL POSVEĆEN eZDRAVLJU

Na prvom danu BIZIT 2023 konferencije, fokus je bio na eZdravlju, što je bilo istaknuto kroz panel diskusiju.

Naš kolega Strahinja Mavrenski bio je jedan od panelista. Sa svojim sagovornicima razgovarao je o važnosti poboljšanja zakonodavnog okvira kako bi se efikasnije zaštitili podaci i unapredila poslovna aktivnost u IT-u u zdravstvenom sektoru.

U uvodnom predavanju o digitalizaciji zdravstvenog sistema analizirano je stanje eZdravlja u različitim zemljama, uključujući i Srbiju. Galenika je predstavila Galiverse aplikaciju za apotekare, a debata pod nazivom “Srbija kula zdravlja” okupila je predstavnike kompanija poput Roche, MediGroup, Heliant, Galenika, MNA i Schneider Electric.

Panelisti su istakli da je digitalizacija zdravstva kontinuiran proces, naglašavajući aktuelnost “learning healthcare” modela koji se oslanja na obilje zdravstvenih podataka. Digitalizacija omogućava jednostavnost u lečenju pacijenata, unapređuje zdravstvo, ali istovremeno predstavlja i izazove. Diskutovano je o razlici između digitalizacije podataka i usluga, pri čemu se naglasila brzina digitalizacije tehnologije u odnosu na pravne procese.

BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023
BIZIT 2023

Važnost praćenja pacijenta tokom celokupnog procesa lečenja istaknuta je kao ključna, uz naglasak na pojednostavljivanju procedura u zdravstvu. Digitalizacija može doprineti boljoj saradnji između državnog i privatnog sektora, omogućavajući pristup ključnim podacima i analizama za zdravstveno stanje pacijenata.

U zaključku, istaknuta je važnost organizacije konferencija poput BIZIT-a, koje podsećaju na kompleksnost zdravstvenog sistema. Izražena je nada da će u budućnosti predstavnici državnih organa više učestvovati u takvim skupovima radi direktnog suočavanja s problemima i informisanja o pitanjima u zdravstvu. Pomenut je i primer bolnice u Lidsu koji, unatoč velikom budžetu, suočava s problemima koji se ne mogu rešiti samo novcem. Na kraju, naglašeno je da edukacija stanovništva igra ključnu ulogu u prevazilaženju strahova i nesigurnosti u vezi sa zdravstvenim sistemom.

Više o događaju pročitajte na PCPRESS.