START UP PAKET

Osmislili smo jedinstven paket koji odgovara potrebama start up-a. Posebno od 2020.godine i pandemije COVID-19 pomogli smo velikom broju naših klijenata da pokrenu svoje start up-e u novostvorenim i kreativnim poslovnim poduhvatima.

MNA tim advokata i saradnika obezbeđuje jedinstvenu sliku uslova poslovanja u zavisnosti od potrebe klijenata.

Od izbora odgovarajuće šifre delatnosti, preko izbora odgovarajuće vlasničke strukture i poreskog tretmana do usaglašenosti sa važećim propisima, obezbeđujemo vam svakodnevnu pomoć naših saradnika.

U zavisnosti od potreba klijenata ovaj paket podrazumeva osnovne usluge koje su opisane u nastavku i eventualno druge usluge koje su opisane u paketima: PRIVREDNO PRAVO, RADNO PRAVO, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, IP – INTELEKTUALNA SVOJINA ili DIGITALNO PRAVO (IT PRAVO).

Pogledajte usluge:

Analiza izloženosti propisa
Sastavljanje statusne dokumentacije
Podnošenje registracione prijave
Sastav osnovnih ugovora
Sastav osnovnih opštih i pojedinačnih akata