ZABRANJENE AI PRAKSE

Buduća pravna regulativa EU: Zabranjene AI prakse   Na veštačku inteligenciju i istraživanja o ovoj oblasti nailazimo još pre 70 godina. Kako su ova istraživanja napredovala i sistemi postajali napredniji, tako je…

HIBRIDNI RAD

Hibridni rad Drugi deo- Hibridni rad Hibridni rad, koji predstavlja kombinaciju rada u kancelariji i rada od kuće, postao je popularan tokom pandemije koronavirusa. U tom periodu ovako organizovan radni proces postaje…